Available courses

Kurs dla studentów I roku KOSMETOLOGII
studia stacjonarne (2 semestr)
BIOCHEMIA

Kurs o tematyce poświęconej
DERMATOLOGII KLINICZNEJ
na studiach stacjonarnych

Kurs dla studentów II roku KOSMETOLOGII
studia stacjonarne (4 semestr)
ELEMENTY BIOFIZYKI

Kurs o tematyce poświęconej
FIZJOPROFILAKTYCE I PROMOCJI ZDROWIA
na studiach stacjonarnych

Kurs o tematyce poświęconej
HISTOLOGII
na studiach stacjonarnych

Kurs o tematyce poświęconej
MARKETINGOWI I ZARZĄDZANIU
na studiach stacjonarnych

Kurs o tematyce poświęconej
PODSTAWOM TOKSYKOLOGII
na studiach stacjonarnych
Kurs o tematyce poświęconej
PSYCHODIETETYCE
na studiach stacjonarnych
Kurs o tematyce poświęconej
TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ
na studiach stacjonarnych
Kurs dla studentów II roku KOSMETOLOGII
studia stacjonarne - (4 semestr)
TECHNOLOGIA KOSMETYKÓW

Kurs o tematyce poświęconej
ŻYWIENIU OSÓB STARSZYCH
na studiach stacjonarnych

Kurs dla studentów I roku KOSMETOLOGII
studia niestacjonarne (2 semestr)
BIOCHEMIA

Kurs o tematyce poświęconej
BIOETYCE
na studiach niestacjonarnych

Kurs dla studentów II roku DIETETYKI
studia niestacjonarne (4 semestr)
Choroby zakaźne z elementami żywienia
Kurs o tematyce poświęconej
DERMATOLOGII KLINICZNEJ

na studiach niestacjonarnych

Kurs o tematyce poświęconej
DERMOKOSMETYCE
na studiach niestacjonarnych
Kurs o tematyce poświęconej
DIETETYCE W KOSMETOLOGIIna studiach niestacjonarnych
Kurs o tematyce poświęconej
EDUKACJI ŻYWIENIOWEJ
na studiach niestacjonarnych
Kurs dla studentów II roku KOSMETOLOGII
studia niestacjonarne (4 semestr)
ELEMENTY BIOFIZYKI
Kurs o tematyce poświęconej
ETYCE ZAWODOWEJ
na studiach niestacjonarnych

Kurs o tematyce poświęconej
FARMAKOLOGII KOSMETYKU
na studiach niestacjonarnych

Kurs o tematyce poświęconej
FIZJOPROFILAKTYCE I PROMOCJI ZDROWIA
na studiach niestacjonarnych
Kurs o tematyce poświęconej
 
HIGIENIE i TOKSYKOLOGII ŻYWNOŚCI
 
na studiach niestacjonarnych

Kurs o tematyce poświęconej
HISTOLOGII
na studiach niestacjonarnych
Kurs o tematyce poświęconej
KLINICZNEMU ZARYSOWI CHORÓB
na studiach niestacjonarnych
 
Kurs o tematyce poświęconej
MARKETINGOWI I ZARZĄDZANIU
na studiach niestacjonarnych

Kurs o tematyce poświęconej
PODSTAWOM TOKSYKOLOGII
na studiach niestacjonarnych
Kurs o tematyce poświęconej
PROMOCJI ZDROWIA
na studiach niestacjonarnych
Kurs o tematyce poświęconej
PRZECHOWALNICTWIE ŻYWNOŚCI
na studiach niestacjonarnych
Kurs o tematyce poświęconej
PSYCHODIETETYCE
na studiach niestacjonarnych
Kurs o tematyce poświęconej
TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ
na studiach niestacjonarnych
Kurs o tematyce poświęconej
Technologii kosmetycznej
na studiach stacjonarnych
Kurs o tematyce poświęconej
TOKSYKOLOGII KOSMETYKÓW
na studiach niestacjonarnych
Kurs o tematyce poświęconej
TOWAROZNAWSTWU ŻYWNOŚCI
na studiach niestacjonarnych
Kurs o tematyce poświęconej
USAWODAWSTWU ŻYWNOŚCIOWEMU I ŻYWIENIOWEMU
na studiach niestacjonarnych
Kurs o tematyce poświęconej
ZASADOM I ORGANIZACJI ŻYWIENIA W SZPITALACH I SANATORIACH
na studiach niestacjonarnych
Kurs o tematyce poświęconej
ŻYWIENIU OSÓB STARSZYCH
na studiach niestacjonarnych

Analiza sensoryczna

Sensoryka i środki zapachowe

Analiza sensoryczna

Sensoryka i środki zapachowe

Sensoryka i środki zapachowe