Available courses

Analiza sensoryczna

 
Kurs o tematyce poświęconej
BIOCHEMIA OGÓLNA I ŻYWNOŚCI
na studiach stacjonarnych
 
Kurs o tematyce poświęconej
BIOFIZYCE
na studiach stacjonarnych
Kurs o tematyce poświęconej
BIOLOGII MEDYCZNEJ
na studiach stacjonarnych
Kurs o tematyce poświęconej
CHEMII KOSMETYCZNEJ
na studiach stacjonarnych
Kurs o tematyce poświęconej
DERMATOLOGII ESTETYCZNEJ
na studiach stacjonarnych

Kurs o tematyce poświęconej
GERONTOLOGII
na studiach stacjonarnych

Kurs o tematyce poświęconej
GERONTOLOGII
na studiach stacjonarnych

Kurs o tematyce poświęconej
HIGIENIE I TOKSYKOLOGII ŻYWNOŚCI
na studiach stacjonarnych

Kurs o tematyce poświęconej
HISTOLOGII
na studiach stacjonarnych

Kurs o tematyce poświęconej
PODSTAWOM DERMATOLOGII
na studiach stacjonarnych

Kurs o tematyce poświęconej
PODSTAWOM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W FIZJOTERAPII
na studiach stacjonarnych
Kurs o tematyce poświęconej
RECEPTURZE KOSMETYKÓW
na studiach stacjonarnych

Kurs o tematyce poświęconej
RECEPTURZE PREPARATÓW KOSMETYCZNYCH
na studiach stacjonarnych

Sensoryka i środki zapachowe

Kurs o tematyce poświęconej
SOCJOLOGII NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
na studiach stacjonarnych
Kurs o tematyce poświęconej
TECHNOLOGII KOSMETYKÓW
na studiach stacjonarnych
Kurs o tematyce poświęconej
TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ
na studiach stacjonarnych

Analiza sensoryczna

Kurs o tematyce poświęconej
biochemii ogólnej i żywności
na studiach niestacjonarnych
Kurs o tematyce poświęconej
BIOFIZYCE
na studiach stacjonarnych
Kurs o tematyce poświęconej
biologii medycznej
na studiach niestacjonarnych
Kurs o tematyce poświęconej
CHEMII KOSMETYCZNEJ
na studiach niestacjonarnych

Kurs o tematyce poświęconej
CHOROBOM ZAKAŹNYM Z ELEMENTAMI ŻYWIENIA
na studiach niestacjonarnych

Kurs o tematyce poświęconej
DEMOGRAFII I EPIDEMIOLOGII
na studiach niestacjonarnych

Kurs o tematyce poświęconej
DEMOGRAFII I EPIDEMIOLOGII ŻYWIENIA
na studiach niestacjonarnych
Kurs o tematyce poświęconej
DERMATOLOGII ESTETYCZNEJ
na studiach niestacjonarnych

Kurs o tematyce poświęconej
DIAGNOSTYCE LABORATORYJNEJ
na studiach niestacjonarnych

Kurs o tematyce poświęconej
DYDAKTYCE FIZJOTERAPII
na studiach niestacjonarnych

Kurs o tematyce poświęconej
DYDAKTYCE FIZJOTERAPII
na studiach niestacjonarnych
Kurs o tematyce poświęconej
EDUKACJI i PORADNICTWA ŻYWIENIOWEGO i DIETETYCZNEGO
na studiach niestacjonarnych
Kurs o tematyce poświęconej
FILOZOFII
na studiach niestacjonarnych
Kurs o tematyce poświęconej
FILOZOFII
na studiach niestacjonarnych
Kurs o tematyce poświęconej
FILOZOFII
na studiach niestacjonarnych

Kurs o tematyce poświęconej
FIZJOPROFILAKTYCE I PROMOCJI ZDROWIA
na studiach niestacjonarnych
Kurs o tematyce poświęconej
GERONTOLOGII
na studiach niestacjonarnych
Kurs o tematyce poświęconej
GERONTOLOGII
na studiach niestacjonarnych
Kurs o tematyce poświęconej
HIGIENIE I TOKSYKOLOGII ŻYWNOŚCI
na studiach niestacjonarnych

Kurs o tematyce poświęconej
HISTOLOGII
na studiach niestacjonarnych
Kurs o tematyce poświęconej
IMMUNOLOGII
na studiach niestacjonarnych
Kurs o tematyce poświęconej
na studiach niestacjonarnych
Kurs o tematyce poświęconej
NADZOROWI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEMU W GABINETACH KOSMETYCZNYCH
na studiach niestacjonarnych

Kurs o tematyce poświęconej
OCHRONIE WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
na studiach niestacjonarnych

Kurs o tematyce poświęconej
PEDAGOGICE SPECJALNEJ: TYFLOPEDAGOGICE
na studiach niestacjonarnych
Kurs o tematyce poświęconej
PODSTAWOM DERMATOLOGII
na studiach niestacjonarnych

Kurs o tematyce poświęconej
PODSTAWOM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W FIZJOTERAPII
na studiach niestacjonarnych
Kurs o tematyce poświęconej
PRAWU I EKONOMICE W OCHRONIE ZDROWIA
na studiach niestacjonarnych
Kurs o tematyce poświęconej
PROMOCJI ZDROWIA
na studiach niestacjonarnych
Kurs o tematyce poświęconej
RECEPTURZE KOSMETYKÓW
na studiach niestacjonarnych
Kurs o tematyce poświęconej
RECEPTURZE PREPARATÓW KOSMETYCZNYCH
na studiach niestacjonarnych

Sensoryka i środki zapachowe

Sensoryka i środki zapachowe

Kurs o tematyce poświęconej
SOCJOLOGII NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
na studiach niestacjonarnych

Kurs o tematyce poświęconej
SOCJOLOGII ZDROWIA I CHOROBY
na studiach niestacjonarnych
Kurs o tematyce poświęconej
TECHNOLOGII KOSMETYKÓW
na studiach niestacjonarnych
Kurs o tematyce poświęconej
TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ
na studiach niestacjonarnych
Kurs o tematyce poświęconej
ZARZĄDZANIEM BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI
na studiach niestacjonarnych

Kurs o tematyce poświęconej
ZARZĄDZANIU I MARKETINGOWI
na studiach niestacjonarnych